ප්රවර්ගය - ඉතාලි සංචාරක පුවත්

ඉතාලියේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ඉතාලියේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. දිගු මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයක් සහිත යුරෝපීය රටක් වන ඉතාලිය බටහිර සංස්කෘතිය හා ආහාර පිසීම පිළිබඳ ප්‍රබල සලකුණක් තබා තිබේ. එහි අගනුවර වන රෝමය වතිකානුවේ මෙන්ම සුවිශේෂී කලා සහ පුරාණ නටබුන් ද වේ. අනෙකුත් ප්‍රධාන නගර අතර ෆ්ලෝරන්ස්, පුනරුදයේ විශිෂ්ටතම කෘති වන මයිකල්ඇන්ජලෝගේ “ඩේවිඩ්” සහ බ un නෙලෙස්චිගේ ඩුඕමෝ; වැනීසිය, ඇළ මාර්ග; සහ ඉතාලියේ විලාසිතා අගනුවර වන මිලාන්.