ප්රවර්ගය - Reunion Travel News

නැවත හමුවීමෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ප්‍රංශයේ රියුනියන් වෙතින් සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ඉන්දියානු සාගරයේ ප්‍රංශ දෙපාර්තමේන්තුවක් වන රියියුනියන් දූපත එහි ගිනිකඳු, වැසි වනාන්තර අභ්‍යන්තරය, කොරල් පර සහ මුහුදු වෙරළ සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එහි වඩාත්ම කැපී පෙනෙන සලකුණ නම් පිටොන් ද ලා ෆෝර්නයිස් ය, මීටර් 2,632 ක් (අඩි 8,635) ක් උස කඳු නගින්නකි. වඳ වී ගොස් ඇති දැවැන්ත ගිනි කන්දක් වන පිටන් ඩෙස් නීගස් සහ රියූනියන්ගේ කැල්ඩෙරා 3 (කඩා වැටුණු ගිනි කඳු වලින් සෑදු ස්වාභාවික ඇම්ෆිටියේටර්) ද ගමනාන්ත වෙත නැඟෙමින් තිබේ.