ප්රවර්ගය - ලිබියාව සංචාරක පුවත්

ලිබියාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ලිබියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ලිබියාව, නිල වශයෙන් ලිබියා ප්‍රාන්තය, උතුරු අප්‍රිකාවේ මාග්‍රෙබ් කලාපයේ, උතුරට මධ්‍යධරණි මුහුද, නැගෙනහිරින් ඊජිප්තුව, ගිනිකොන දෙසින් සුඩානය, දකුණට චැඩ්, නිරිත දෙසින් නයිජර්, ඇල්ජීරියාව සිට මායිම් වේ. බටහිරින් සහ ටියුනීසියාව වයඹ දෙසින්.