ප්රවර්ගය - ෆීජි සංචාරක පුවත්

ෆීජි වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ෆීජි සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. දකුණු පැසිෆික් සාගරයේ රටක් වන ෆීජි යනු දූපත් 300 කට වැඩි ගණනක දූපත් සමූහයකි. රළු භූ දර්ශන, තල් අතු සහිත වෙරළ සහ පැහැදිලි කලපු සහිත කොරල් පර සඳහා එය ප්‍රසිද්ධය. එහි ප්‍රධාන දූපත් වන වීටි ලෙව් සහ වනුවා ලෙව් ජනගහනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. වීටි ලෙව් යනු බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහිත වරාය නගරයක් වන අගනුවර වන සුවාවයි. වික්ටෝරියානු යුගයේ තර්ස්ටන් උද්‍යානයේ ෆීජි කෞතුකාගාරයේ ජනවාර්ගික ප්‍රදර්ශන ඇත.