ප්රවර්ගය - නිකරගුවා සංචාරක පුවත්

නිකරගුවාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නිකරගුවාවේ සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. නිකරගුවාව පැසිෆික් සාගරය සහ කැරිබියානු මුහුද අතර පිහිටුවා ඇති මධ්‍යම ඇමරිකානු රටකි. එහි විල්, ගිනි කඳු සහ වෙරළ තීරයන් දක්නට ලැබේ. මනගුවා අගනුවරට උතුරින් පිහිටි මනගුවා විල සහ ස්ට්‍රැටොවොල්කානෝ මොමොටොම්බෝ විල පිහිටා ඇත. එහි දකුණට ග්‍රැනඩා පිහිටා ඇත. එහි ස්පා Spanish ් colon යටත්විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහ නිවර්තන පක්ෂි ජීවිතයෙන් පොහොසත් නාවික දූපත් සමූහයකි.