ප්රවර්ගය - ඊජිප්තුව

ඊජිප්තුවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා ඊජිප්තු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ඊසානදිග අප්‍රිකාව මැද පෙරදිග හා සම්බන්ධ කරන රටක් වන ඊජිප්තුව පාරාවෝවරුන්ගේ කාලයට අයත් වේ. ගිසාගේ දැවැන්ත පිරමිඩ සහ මහා ස්පින්ක්ස් මෙන්ම ලක්සර්ගේ හයිරොග්ලිෆ්-පෙලගැසී ඇති කර්නාක් පන්සල සහ කිංග්ස් සොහොන් ගෙවල් ද ඇතුළුව සශ්‍රීක නයිල් ගංගා නිම්නය දිගේ මිලේනියා පැරණි ස්මාරක පිහිටා ඇත. කයිරෝ අගනුවර ඔටෝමාන්හි මුහම්මද් අලි මුස්ලිම් පල්ලිය සහ ඊජිප්තු කෞතුකාගාරය වැනි පුරාවස්තු රාශියක් ඇත.