ප්රවර්ගය - කෝට් ඩි අයිවෝර්

කෝට් ඩි අයිවරි වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කෝට් ඩි අයිවෝර් යනු බටහිර අප්‍රිකානු රටකි. වෙරළ නිවාඩු නිකේතන, වැසි වනාන්තර සහ ප්‍රංශ යටත් විජිත උරුමයක් ඇත. අත්ලාන්තික් වෙරළ තීරයේ අබිජ්ජන් යනු රටේ ප්‍රධාන නාගරික මධ්‍යස්ථානයයි. එහි නූතන බිම් සලකුණු අතර සිග්ගුරැට් වැනි, කොන්ක්‍රීට් ලා පිරමයිඩ් සහ ශාන්ත පාවුළු ආසන දෙව්මැදුර ඇතුළත් වේ. මධ්‍යම ව්‍යාපාරික දිස්ත්‍රික්කයට උතුරින් පිහිටි බැන්කෝ ජාතික වනෝද්‍යානය යනු කඳු නගින්නන් සහිත වැසි වනාන්තරයකි.