ප්රවර්ගය - ස්වීඩන් සංචාරක පුවත්

ස්වීඩනයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ස්වීඩන් සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්වීඩනයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්වීඩනයේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. ස්ටොක්හෝම් සංචාරක තොරතුරු. ස්වීඩනය යනු වෙරළබඩ දූපත් සහ මිරිදිය දහස් ගණනක් සහිත ස්කැන්ඩිනේවියානු ජාතියක් වන අතර විශාල බෝරල් වනාන්තර සහ ග්ලැසියර කඳු ඇත. එහි ප්‍රධාන නගර, නැගෙනහිර අගනුවර ස්ටොක්හෝම් සහ නිරිතදිග ගොතන්බර්ග් සහ මැල්මේ යන සියල්ලම වෙරළබඩ වේ. ස්ටොක්හෝම් දූපත් 14 ක ඉදිකර ඇත. එහි පාලම් 50 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්ම මධ්‍යතන යුගයේ පැරණි නගරය වන ගම්ලා ස්ටෑන්, රාජකීය මාළිගා සහ එළිමහන් ස්කැන්සන් වැනි කෞතුකාගාර ද ඇත.