ප්රවර්ගය - ඉරාකය

ඉරාකයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ඉරාක සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ඉරාකය, නිල වශයෙන් ඉරාක ජනරජය, බටහිර ආසියාවේ රටකි, උතුරින් තුර්කිය, නැගෙනහිරින් ඉරානය, ගිනිකොන දෙසින් කුවේට්, දකුණින් සෞදි අරාබිය, නිරිත දෙසින් ජෝර්දානය සහ බටහිරින් සිරියාව. අගනුවර සහ විශාලතම නගරය බැග්ඩෑඩ් ය