ප්රවර්ගය - උගන්ඩා සංචාරක පුවත්

උගන්ඩාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා උගන්ඩාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. උගන්ඩාවේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. උගන්ඩාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. කම්පාලා සංචාරක තොරතුරු. උගන්ඩාව යනු නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් වලින් වට වූ රටකි. හිමෙන් වැසී ඇති රුවන්සෝරි කඳුකරය සහ වික්ටෝරියා විල විශාල ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරයි. එහි බහුල වන ජීවීන්ට චිම්පන්සියන් මෙන්ම දුර්ලභ පක්ෂීන් ද ඇතුළත් ය. දුරස්ථ Bwindi Impenetrable ජාතික වනෝද්‍යානය සුප්‍රසිද්ධ කඳු ගෝරිල්ලා අභයභූමියකි. වයඹ දෙසින් පිහිටි මර්චිසන් දිය ඇල්ල ජාතික වනෝද්‍යානය මීටර් 43 ක් උස දිය ඇල්ල සහ හිපෝස් වැනි වන ජීවීන් සඳහා ප්‍රසිද්ධය.