ප්රවර්ගය - කසකස්තාන් සංචාරක පුවත්

කසකස්තානයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා කසකස්තාන් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මධ්‍යම ආසියානු රටක් සහ හිටපු සෝවියට් ජනරජයක් වන කසකස්තානය බටහිරින් කැස්පියන් මුහුදේ සිට චීනය හා රුසියාව සමඟ නැගෙනහිර මායිමේ පිහිටි අල්ටයි කඳුකරය දක්වා විහිදේ. එහි විශාලතම අගනගරය වන ඇල්මාටි යනු දිගු කලක් තිස්සේ පැවති වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයක් වන අතර එහි සලකුණු වන්නේ ඇසෙන්ෂන් ආසන දෙව්මැදුර, සාර්වාදී යුගයේ රුසියානු ඕතඩොක්ස් පල්ලිය සහ කසකස්තානයේ මධ්‍යම රාජ්‍ය කෞතුකාගාරය ය.