ප්රවර්ගය - කුවේට් සංචාරක පුවත්

කුවේටයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා කුවේට් සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. කුවේට්, නිල වශයෙන් කුවේට් ප්‍රාන්තය, බටහිර ආසියාවේ රටකි. පර්සියානු බොක්කෙහි කෙළවරේ නැගෙනහිර අරාබියේ උතුරු කෙළවරේ පිහිටා ඇති එය ඉරාකය සහ සෞදි අරාබිය සමඟ දේශසීමා බෙදා ගනී. 2016 වන විට කුවේටයේ ජනගහනය මිලියන 4.5 කි: මිලියන 1.3 ක් කුවේටිස් සහ මිලියන 3.2 ක් විදේශිකයන් ය.