ප්රවර්ගය - ඇල්ජීරියාව සංචාරක පුවත්

 

නරඹන්නන් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා ඇල්ජීරියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති.

ඇල්ජීරියාව යනු මධ්‍යධරණි වෙරළ තීරයක් සහ සහරන් කාන්තාර අභ්‍යන්තරයක් සහිත උතුරු අප්‍රිකානු රටකි. ටිපාසා මුහුදු වෙරළේ ඇති පුරාණ රෝම නටබුන් වැනි බොහෝ අධිරාජ්‍යයන් මෙහි උරුම කර ඇත. අගනුවර වන ඇල්ජියර්ස්, ඔටෝමාන් බිම් සලකුණු වන සර්කා -1612 කෙචෝවා පල්ලිය කඳුකරයේ කැස්බා කාර්තුව රේඛාව ඔස්සේ පටු මංතීරු සහ පඩි පෙළවල් ඇත. නගරයේ නියෝ-බයිසැන්ටයින් බැසිලිකාව නොට්‍රේ ඩේම් ඩි ඇෆ්රික් ප්‍රංශ යටත් විජිත පාලනය දක්වා දිව යයි.