ප්රවර්ගය - චැඩ් සංචාරක පුවත්

චැඩ් වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

චැඩ්, නිල වශයෙන් චැඩ් ජනරජය ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය උතුරු මැද අප්‍රිකාවේ ගොඩබිම් සහිත රටකි. එහි මායිම් වන්නේ උතුරින් ලිබියාව, නැගෙනහිරින් සුඩානය, දකුණින් මධ්‍යම අප්‍රිකානු ජනරජය, නිරිත දෙසින් කැමරූන් සහ නයිජීරියාව සහ බටහිරින් නයිජර් ය.