පොත් සාප්පුව

eTurboNews සමඟ සහයෝගයෙන් World Tourism Network සංචාරක ප්‍රධානීන්ගේ පොත් සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දෙයි.

කරුණාකර ගරු එම්. එඩ්මන්ඩ් බාර්ට්ලට්, ජැමෙයිකාවේ සංචාරක අමාත්‍ය, සහ ඔරොත්තු දීමේ ගෝලීය අමාත්‍යවරයා ලෙස හැඳින්වේ.

ආචාර්ය පීටර් ටාර්ලෝ යනු ගෝලීය සංචාරක සහ සංචාරක කර්මාන්තයේ වඩාත්ම දන්නා ආරක්‍ෂාව සහ ආරක්‍ෂක විශේෂඥයෙකි.

Anita Mendiratta සංචාරක සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ උපදේශකවරියක් ලෙස කටයුතු කර ඇති අතර වත්මන් උපදේශකවරිය වේ UNWTO මහලේකම්.

ලෝක සංචාරක සංවිධානයේ පොත් සඳහා සබැඳි ක්ලික් කරන්න UNWTO එකතුව, සහ දහස් ගණනක නාමාවලියක් සියලුම පොත් සංචාරක හා සංචාරක පොත්.

ගරු. එඩ්මන්ඩ් බාට්ලට්

ආචාර්ය පීටර් ටාර්ලෝ

බාට්ලට්
පොත් සාප්පුව
ආචාර්ය පීටර් ටර්ලෝ
පොත් සාප්පුව

අනීතා මෙන්දිරත්ත

ඇනිටා-මෙන්දරත්ත
පොත් සාප්පුව

UNWTO එකතු

UNWTO
පොත් සාප්පුව

සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ පොත්

25 ජූලි මාසයේදී එක්සත් ජනපද ජාත්‍යන්තර අමුත්තන් පැමිණීම 2023%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇත
පොත් සාප්පුව
පොත් සාප්පුව
පොත් සාප්පුව