ප්රවර්ගය - ටැන්සානියා සංචාරක පුවත්

ටැන්සානියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ටැන්සානියාවේ සංචාරක හා වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ටැන්සානියාවේ සංචාරක, ආරක්‍ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ෂණීය ස්ථාන, චාරිකා සහ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා අදාළ ප්‍රවෘත්ති. ඩාර් එස් සලාම් සහ ටැන්සානියා සංචාරක හා අමුත්තන්ගේ තොරතුරු. ටැන්සානියාව යනු නැගෙනහිර අප්‍රිකානු රටක් වන අතර එහි විශාල පාළුකර ප්‍රදේශ සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඒවාට "ලොකු පහේ" ක්‍රීඩාව (අලි, සිංහ, දිවියා, මී හරක්, රයිනෝ) සහ සෆාරි මක්කමක් වන සෙරෙන්ගෙටි ජාතික වනෝද්‍යානය සහ අප්‍රිකාවේ උසම කඳුකරය පිහිටි කිලිමන්ජාරෝ ජාතික වනෝද්‍යානය ඇතුළත් වේ. මුහුදු වෙරළේ සැන්සිබාර් වල නිවර්තන දූපත් පිහිටා ඇති අතර අරාබි බලපෑම් ඇති අතර මාෆියා සහ මුහුදු වෙරළේ තල්මසුන් මෝරුන් සහ කොරල් පර වාසය කරයි.