ප්‍රවර්ගය - ජපානයේ සංචාරක පුවත්

ජපානයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ජපාන සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ජපානය යනු නැගෙනහිර ආසියාවේ පිහිටි දූපත් රටකි. එය මායිම්ව ඇත්තේ බටහිරින් ජපාන මුහුද සහ නැගෙනහිරින් පැසිෆික් සාගරය වන අතර මහාද්වීපයේ වෙරළ තීරයේ සිට කිලෝමීටර් 3,000 කට වඩා වැඩි දුරක් උතුරේ ඔකොට්ස්ක් මුහුදේ සිට නැගෙනහිර චීන මුහුද හා දකුණින් පිලිපීන මුහුද දක්වා විහිදේ.