ප්රවර්ගය - තායිලන්ත සංචාරක පුවත්

තායිලන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා තායිලන්ත සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. තායිලන්තයේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිවාඩු නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ තායිලන්තයේ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. බැංකොක් සංචාරක තොරතුරු. තායිලන්තය අග්නිදිග ආසියානු රටකි. එය නිවර්තන වෙරළ තීරයන්, සරු රාජකීය මාළිගා, පුරාණ නටබුන් සහ බුදුන්ගේ රූප පෙන්වන විසිතුරු පන්සල් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අගනුවර වන බැංකොක්හි නිහ quiet ඇල මාර්ග ප්‍රජාවන් හා අල්ට්රා මොඩර්න් නගර දර්ශනයක් නැඟී එන අතර වට් අරුන්, වොට් ෆෝ සහ එමරල්ඩ් බුද්ධ පන්සල (වට් ෆ්රා කව්) යන විහාරස්ථාන. අසල පිහිටි නිවාඩු නිකේතන අතරට පට්ටයා සහ විලාසිතාමය හුවා හින් ඇතුළත් වේ.