ප්රවර්ගය - බර්මියුඩා සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

බර්මියුඩාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

බර්මියුඩාව යනු උතුරු අත්ලාන්තික් සාගරයේ බ්‍රිතාන්‍ය දූපත් ප්‍රදේශයකි, එල්බෝ බීච් සහ අශ්වාරෝහක බොක්ක වැනි රෝස-වැලි සහිත වෙරළ තීරයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එහි දැවැන්ත රාජකීය නාවික ඩොක්යාර්ඩ් සංකීර්ණය බර්මියුඩාවේ ජාතික කෞතුකාගාරයේ සමුද්‍රීය ඉතිහාසය සමඟ අන්තර්ක්‍රියාකාරී ඩොල්ෆින් ක්වෙස්ට් වැනි නවීන ආකර්ෂණීය ස්ථාන ඒකාබද්ධ කරයි. දිවයිනේ බ්‍රිතාන්‍ය හා ඇමරිකානු සංස්කෘතියේ සුවිශේෂී සම්මිශ්‍රණයක් ඇති අතර එය අගනුවර හැමිල්ටන්හි සොයාගත හැකිය.