ප්රවර්ගය - බහරේන් සංචාරක පුවත්

බහරේනයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නිල වශයෙන් බහරේන් රාජධානිය වන බහරේනය පර්සියානු බොක්කෙහි ස්වෛරී රාජ්‍යයකි. කටාර් අර්ධද්වීපය සහ සෞදි අරාබියේ ඊසානදිග වෙරළ තීරය අතර පිහිටා ඇති බහරේන් දූපත කේන්ද්‍ර කර ගත් කුඩා දූපත් සමූහයක් මෙම දූපත් ජාතියට අයත් වේ.