ප්රවර්ගය - බෙලීස්

බෙලීස් වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

බෙලීස් යනු මධ්‍යම ඇමරිකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ වන අතර නැගෙනහිරට කැරිබියානු මුහුදු වෙරළ සහ බටහිරින් forest න කැලෑවකි. පහත් බිම් දූපත් සිය ගණනකින් සමන්විත විශාල බෙලීස් බාධක පරය වන ඕෆ්ෂෝර්, සාගර ජීවීන් පොහොසත් කරයි. බෙලීස්හි කැලෑ ප්‍රදේශවල මාකල් නටබුන් පිහිටා ඇත්තේ කැරකල් වැනි ය. එහි පිරමීඩයට ප්‍රසිද්ධය. කලපු පැත්තේ ලැමනයි; සහ අල්ටුන් හ, බෙලීස් නගරයට මදක් ඔබ්බෙන්.