වාරික ප්රවේශය

  1. ප්‍රවෘත්ති සිදු වූ විට දැන්වීම්-රහිත යාවත්කාලීන ලබා ගන්න.
  2. අපගේ වෙබ් ද්වාර දැන්වීම් නොමිලේ බ්‍රවුස් කරන්න
  3. සියලුම අමතර වාරික අන්තර්ගතයට ප්‍රවේශය
  4. දැන්වීම්-රහිත ඊමේල් පුවත් පත්‍රිකා
  5. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වීමකින් තොරව හෝ අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත ක්ලික් කිරීමකින් තොරව අපගේ පුවත් පත්‍රිකාවල සියලුම ඊයම් ලිපි සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න. අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ නැති විට නොබැඳිව පවා කියවන්න.
  6. වාර්ෂික ග්‍රාහකයින්ට ඔබගේ නොමිලේ ජීවිත කාලය තුළ VIP පැතිකඩ ලැබේ

ඔබේ VIP තත්ත්වය සඳහා පරිත්‍යාග

මෙහි ක්ලික් කරන්න ඕනෑම මුදලක් පරිත්‍යාග කිරීමට. ප්රමාණය සහ අනෙකුත් සාධක මත පදනම්ව:
- අපි තීරණය කළ යුතු කාලයක් සඳහා නොමිලේ වාරික ප්‍රවේශය සමඟ ප්‍රතිචාර දක්වන්නෙමු
- ඔබට VIP තත්ත්වය ලබා දෙන්න සහ සෙවිය හැකි VIP පැතිකඩක් on eTurboNews
- ඔබ අනුග්‍රාහකයෙකු ලෙස සඳහන් කරන්න eTurboNews අනුග්‍රාහක පිටුව
- ඔබේ මාධ්‍ය නිවේදනවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න
- වෙත නොමිලේ VIP සාමාජිකත්වයක් ලබා දෙන්න World Tourism Network

මෙහි ක්ලික් කරන්න