ප්‍රවර්ගය - දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරක පුවත්

දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. දකුණු අප්‍රිකාව පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. දකුණු අප්‍රිකාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. ප්‍රිටෝරියා සංචාරක තොරතුරු. කේප් ටවුන් සහ ජොහැන්නස්බර්ග් වෙත පිවිසෙන්න. දකුණු අප්‍රිකාව යනු අප්‍රිකානු මහාද්වීපයේ දකුණු කෙළවරේ පිහිටි රටකි. මිරිදිය සෆාරි ගමනාන්තය කෘගර් ජාතික වනෝද්‍යානය විශාල ක්‍රීඩාවෙන් පිරී ඇත. වෙස්ටර්න් කේප් විසින් වෙරළ තීරයන්, ස්ටෙලන්බොෂ් සහ පාල් අවට සශ්‍රීක වයින් බිම්, ගුඩ් හෝප් කේප් හි කඳු බෑවුම්, උද්‍යාන මාර්ගය ඔස්සේ වනාන්තර සහ කලපු සහ පැතලි මුදුන් සහිත මේස කන්දට යටින් කේප් ටවුන් නගරය ඉදිරිපත් කරයි.