ප්රවර්ගය - ස්පාඤ්ඤය

ස්පා Spain් fromයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයන් සඳහා ස්පා Spain ් travel යේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්පා .් on යේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ස්පා .් in යේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. මැඩ්රිඩ් සංචාරක තොරතුරු. යුරෝපයේ අයිබීරියානු අර්ධද්වීපයේ රටක් වන ස්පා Spain ්, යට විවිධ භූගෝලීය හා සංස්කෘතීන් සහිත ස්වයං පාලන කලාප 17 ක් ඇතුළත් වේ. අගනුවර වන මැඩ්රිඩ් හි රාජකීය මාළිගාව සහ ප්‍රාඩෝ කෞතුකාගාරය පිහිටා ඇති අතර යුරෝපීය ස්වාමිවරුන්ගේ නිවාස කටයුතු. සෙගෝවියාවට මධ්යකාලීන බලකොටුවක් (ඇල්කසාර්) සහ නොනවතින රෝම ජලධරයක් ඇත. කැටලෝනියාවේ අගනුවර වන බාසිලෝනා අර්ථ දැක්වෙන්නේ ඇන්ටෝනි ගෞඩේගේ සාග්‍රාඩා ෆැමෙලියා පල්ලිය වැනි නවීනතම සලකුණු ය.