ප්රවර්ගය - අසර්බයිජාන් සංචාරක පුවත්

අසර්බයිජානයේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ජාතිය සහ හිටපු සෝවියට් ජනරජය වන අසර්බයිජානය ආසියාව හා යුරෝපය පුරා විහිදෙන කැස්පියන් මුහුද සහ කොකේසස් කඳු වලින් මායිම් වී ඇත. එහි අගනුවර වන බකූ එහි මධ්‍යකාලීන බිත්ති සහිත ඉනර් සිටි සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඇතුළත නගරය තුළ 15 වන සියවස දක්වා දිවෙන රාජකීය පසුබැස්මක් වන ෂිර්වන්ෂාස්ගේ මාළිගාව සහ නගර අහසෙහි ආධිපත්‍යය දරන සියවස් ගණනක් පැරණි ගල් මේඩන් කුළුණ පිහිටා ඇත.