ප්රවර්ගය - ලෙසෝතෝ සංචාරක පුවත්

ලෙසෝතෝ වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා ලෙසෝතෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. දකුණු අප්‍රිකාව විසින් වටකර ඇති, උසින් පිහිටි, ගොඩබිම් සහිත රාජධානියක් වන ලෙසෝතෝ, ගංගා සහ කඳු වැටි ජාලයකින් වට වී ඇත. මීටර 3,482 ක් උස තබානා නට්ලේනියා කඳු මුදුනද ඇතුළුව. 19 වන ශතවර්ෂයේ මොෂොෂෝ රජුගේ පාලන සමයේ සිට පැවත එන නටබුන් වන්නේ ලෙසෝතෝ අගනුවර වන මැසෙරු අසල පිහිටි තාබා බොසියු සානුවෙහි ය.