ප්‍රවර්ගය - බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් (BVI) සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් (බීවීඅයි) වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් (බීවීඅයි) සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. කැරිබියන් දූපත් වල පිහිටි ගිනිකඳු දූපත් සමූහයක කොටසක් වන බ්‍රිතාන්‍ය වර්ජින් දූපත් යනු බ්‍රිතාන්‍ය විදේශීය ප්‍රදේශයකි. ප්‍රධාන දූපත් 4 ක් සහ කුඩා දූපත් රාශියකින් සමන්විත එය ගල්පර ආශ්‍රිත වෙරළ තීරයට සහ නැව් ගමනාන්තයක් ලෙස ප්‍රසිද්ධය. විශාලතම දූපත වන ටෝර්ටෝලා හි අගනුවර වන රෝඩ් ටවුන් සහ වැසි වනාන්තර වලින් පිරුණු සැජ් මවුන්ටන් ජාතික වනෝද්‍යානය පිහිටා ඇත. වර්ජින් ගෝර්ඩා දූපතේ වෙරළ තීරයේ ඇති ගල් කුට්ටි සහිත බාත්ස් ඇත.