ප්‍රවර්ගය - ඔස්ට්‍රියාවේ සංචාරක පුවත්

ඔස්ට්‍රියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ඔස්ට්‍රියාව, නිල වශයෙන් ඔස්ට්‍රියා ජනරජය, මධ්‍යම යුරෝපයේ ගොඩබිම් අගුලු දමා ඇති රටක් වන අතර එය ෆෙඩරල් රාජ්‍යයන් නවයකින් සමන්විත වන අතර ඉන් එකක් වියානා, ඔස්ට්‍රියාවේ අගනුවර සහ එහි විශාලතම නගරයයි. කිලෝමීටර් 83,879 ක භූමි ප්‍රදේශයක ඔස්ට්‍රියාව වාසය කරන අතර එහි ජනගහනය මිලියන 9 කට ආසන්නය.