ප්රවර්ගය - මෙක්සිකෝ සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

මෙක්සිකෝවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

අමුත්තන් සඳහා මෙක්සිකෝ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. නිල වශයෙන් එක්සත් මෙක්සිකානු රාජ්‍යයන් වන මෙක්සිකෝව උතුරු ඇමරිකාවේ දකුණු කොටසේ පිහිටි රටකි. එය එක්සත් ජනපදයට උතුරින් මායිම් වේ; පැසිෆික් සාගරයෙන් දකුණට හා බටහිරට; ගිනිකොන දෙසින් ග්වාතමාලාව, බෙලීස් සහ කැරිබියානු මුහුද; නැගෙනහිරට මෙක්සිකෝ බොක්කෙන්.