ප්රවර්ගය - පුවර්ටෝ රිකෝ

පුවර්ටෝ රිකෝ වෙතින් ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

පුවර්ටෝ රිකෝ සංචාරක පුවත්. පුවර්ටෝ රිකෝ යනු කැරිබියානු දූපතක් වන අතර කඳු, දිය ඇලි සහ එල් යුන්ක් නිවර්තන වැසි වනාන්තර වලින් සමන්විත එක්සත් ජනපද භූමි ප්‍රදේශයකි. අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන සැන් ජුවාන් හි ඉස්ලා වර්ඩ් ප්‍රදේශය හෝටල් තීරුව, බීච් බාර් සහ කැසිනෝ සඳහා ප්‍රසිද්ධය. එහි පැරණි සැන් ජුවාන් අසල්වැසියා වර්ණවත් ස්පා Spanish ් colon යටත්විජිත ගොඩනැගිලි සහ එල් මොරෝ සහ ලා ෆෝටලේසා, ශතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි බලකොටු වලින් සමන්විත වේ.