ප්රවර්ගය - සීෂෙල්ස් සංචාරක පුවත්

සීෂෙල්ස් වෙතින් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සීෂෙල්ස් සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සීෂෙල්ස් හි නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සීෂෙල්ස් හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. වික්ටෝරියා සංචාරක තොරතුරු. සීෂෙල්ස් යනු නැගෙනහිර අප්‍රිකාවට ඔබ්බෙන් වූ ඉන්දියානු සාගරයේ දූපත් 115 කින් යුත් දූපත් සමූහයකි. එය වෙරළ, කොරල් පර සහ ස්වභාව රක්ෂිත මෙන්ම යෝධ ඇල්ඩබ්‍රා ඉබ්බන් වැනි දුර්ලභ සතුන් ද වාසය කරයි. අනෙක් දූපත් නැරඹීමේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන මහේ අගනුවර වික්ටෝරියා හි වාසය කරයි. මෝර්න් සීෂෙලොයිස් ජාතික වනෝද්‍යානයේ කඳු වැසි වනාන්තර සහ බියු වොලන් සහ ඇන්සේ තකාමාකා ඇතුළු වෙරළ තීරයන් ද මෙහි ඇත.