ප්රවර්ගය - මැලේසියාව සංචාරක පුවත්

මැලේසියාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා මැලේසියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මැලේසියාව යනු මැලේ අර්ධද්වීපයේ සහ බෝර්නියෝ දූපතේ සමහර කොටස් අත්පත් කරගත් අග්නිදිග ආසියානු රටකි. එය වෙරළ, වැසි වනාන්තර සහ මැලේ, චීන, ඉන්දියානු සහ යුරෝපීය සංස්කෘතික බලපෑම් මිශ්‍ර කිරීම සඳහා ප්‍රසිද්ධය. අගනුවර වන ක්වාලාලම්පූර්හි යටත් විජිත ගොඩනැගිලි, බුකිට් බින්ටැන්ග් වැනි කාර්යබහුල සාප්පු සවාරි දිස්ත්‍රික්ක සහ මීටර් 451 ක් උස පෙට්‍රොනාස් නිවුන් කුලුනු වැනි අහස උසට වැඩ තිබේ.