ප්රවර්ගය - ජැමෙයිකාව

ජැමෙයිකාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ජැමෙයිකා සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. කැරිබියානු දූපත් ජාතියක් වන ජැමෙයිකාවේ කඳු, වැසි වනාන්තර සහ ගල්පර වලින් වැසී ඇති වෙරළ තීරයන් ඇත. බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය සහිත මොන්ටෙගෝ බොක්කෙහි සහ එහි කිමිදුම් සහ ස්නෝකර්ලිං අඩවි සඳහා ප්‍රසිද්ධ නෙග්‍රිල් එහි බහුකාර්ය නිකේතන පොකුරු කර ඇත. ජැමෙයිකාව රෙගේ සංගීතයේ උපන් ස්ථානය ලෙස ප්‍රසිද්ධ වී ඇති අතර එහි අගනුවර වන කිංස්ටන් බොබ් මාලේ කෞතුකාගාරයේ පිහිටා ඇත.