ප්රවර්ගය - ෆින්ලන්ත සංචාරක පුවත්

ෆින්ලන්තයෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ෆින්ලන්තය ස්වීඩනය, නෝර්වේ සහ රුසියාවට මායිම්ව පිහිටි උතුරු යුරෝපීය රටකි. එහි අගනුවර වන හෙල්සින්කි, බෝල්ටික් මුහුදේ අර්ධද්වීපයක් සහ අවට දූපත් අල්ලා ගනී. හෙල්සින්කි 18 වන සියවසේ මුහුදු බලකොටුවක් වන සුමෙන්ලින්නා, මෝස්තර සහිත නිර්මාණ දිස්ත්‍රික්කය සහ විවිධ කෞතුකාගාරවල වාසය කරයි. උතුරු ලයිට්ස් රටේ ආක්ටික් ලැප්ලන්ඩ් පළාතෙන් දැකගත හැකිය. එය ජාතික වනෝද්‍යාන හා ස්කී රිසෝර්ට්ස් සහිත විශාල කාන්තාරයකි.