විශේෂාංග ප්‍රවෘත්ති

වාරික පුවත්

සෞදි අමාත්‍යවරයා ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීම සඳහා සංචාරක හා ගුවන් සේවා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි

අනාගත ගුවන් සේවා සංසදයේදී, සෞදි අරාබියේ සංචාරක අමාත්‍ය HE Ahmed Al-Khateeb විසින් අවධාරණය කරන ලදී...

වැඩිදුර කියවන්නබ්රේකින් නිවුස්

මේ වසරේ ප්‍රවෘත්ති වල

බෙදාගන්න...