ඉන්දියාව

කර්නාටක සංචාරක මාර්ග ප්‍රදර්ශනය විශාල ජනප්‍රියත්වයක්

කර්නාටක සංචාරක දෙපාර්තමේන්තුව සහ සීමාසහිත කර්නාටක ප්‍රාන්ත සංචාරක සංවර්ධන සංස්ථාව (KSTDC) කර්නාටක සංචාරක මාර්ග සංදර්ශනයක් සංවිධානය කළේය.

වැඩිදුර කියවන්න
එස්තෝනියා

එස්තෝනියාව ෂෙන්ගන් වීසා සහිත රුසියානුවන්ට රටට ඇතුළුවීම තහනම් කරයි

එස්තෝනියාව විසින් නිකුත් කරන ලද ෂෙන්ගන් වීසා සහිත රුසියානු පුරවැසියන්ට එස්තෝනියාව දේශසීමා වසා දමයි.

සංචාරක පුවත් බිඳ දැමීම

ජැමෙයිකාව සහ කේමන් දූපත් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට සූදානම් වේ

ජැමෙයිකාව සහ කේමන් දූපත් සංචාරක ව්‍යාපාරයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත.

ගුවන් සමාගම්

යුනයිටඩ් එයාර්ලයින්ස් ආයතනික පාරිභෝගිකයින් සඳහා නව වේදිකා දියත් කිරීමට

යුනයිටඩ් ෆෝ බිස්නස් බ්ලූප්‍රින්ට් දියත් කිරීමට අමතරව, යුනයිටඩ් නව වෙබ් අඩවියක් එළිදැක්වීමට පටන් ගනී...

ගුවන් තොටුපල

ෆ්‍රාපෝට් ට්‍රැෆික් සංඛ්‍යා: ජූලි මාසයේදී මගී වර්ධනය දිගටම පවතී

ජර්මනියේ විශාලතම කේන්ද්‍රස්ථානය වර්ධන වේගයක් පවත්වා ගෙන ගියේය - ජූලි මාසයේ ලුෆ්තාන්සා වර්ජනය නොතකා...

මාධ්ය නිවේදන