ප්රවර්ගය - Saint Lucia සංචාරක පුවත්

කැරිබියන් සංචාරක පුවත්

ශාන්ත ලුසියාගෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ශාන්ත ලුසියා සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශාන්ත ලුසියා හි සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ශාන්ත ලුසියා හි ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සංචාරක තොරතුරු. ශාන්ත ලුසියා යනු නැගෙනහිර කැරිබියානු දූපත් ජාතියකි. එහි බටහිර වෙරළ තීරයේ පිටෝන්ස් නාටකාකාර ලෙස කපන ලද කඳු යුගලයක් ඇත. එහි වෙරළ තීරය ගිනිකඳු වෙරළ, ගල්පර කිමිදුම් ස්ථාන, සුඛෝපභෝගී නිකේතන සහ ධීවර ගම්මාන වේ. අභ්‍යන්තර වැසි වනාන්තරවල මංපෙත් මීටර් 15 ක් උස ටෝරයිල් වැනි දිය ඇලි වලට මඟ පෙන්වන අතර එය කඳු බෑවුමකට උයනට වත් කරයි. අගනුවර වන කැස්ට්‍රීස් ජනප්‍රිය ක ise ස් වරායකි.