ප්රවර්ගය - මැකාවු සංචාරක පුවත්

මැකාවු හි ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතාවයන්.

නරඹන්නන් සඳහා මැකාවු සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. මැකාවු යනු චීනයේ දකුණු වෙරළ තීරයේ, හොංකොං සිට පර්ල් ගඟ ඩෙල්ටාව හරහා ස්වයංක්‍රීය ප්‍රදේශයකි. 1999 වන තෙක් පෘතුගීසි භූමියක් වූ එය සංස්කෘතික බලපෑම්වල සම්මිශ්‍රණයක් පිළිබිඹු කරයි. තායිපා සහ කොලෝන් දූපත් වලට සම්බන්ධ වන කොටයි තීරයේ එහි යෝධ කැසිනෝ හා වෙළඳ සැල් එයට “ආසියාවේ ලාස් වේගාස්” යන අන්වර්ථ නාමය උපයා ඇත. එහි වඩාත් කැපී පෙනෙන සලකුණු වලින් එකක් වන්නේ උස මැකාවෝ කුළුණයි