ප්රවර්ගය - ටියුනීසියාවේ සංචාරක පුවත්

ටියුනීසියාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා ටියුනීසියාවේ සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ටියුනීසියාව පිළිබඳ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. ටියුනීසියාවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. ටියුනිස් සංචාරක තොරතුරු. ටියුනීසියාව යනු මධ්‍යධරණි මුහුදට සහරා කාන්තාරයට මායිම්ව පිහිටි උතුරු අප්‍රිකානු රටකි. ටියුනිස් අගනුවර බාර්ඩෝ කෞතුකාගාරයේ රෝමානු මොසෙයික් සිට ඉස්ලාමීය කලාව දක්වා පුරාවිද්‍යාත්මක ප්‍රදර්ශන ඇත. නගරයේ මෙඩිනා කාර්තුවේ දැවැන්ත අල්-සයිතුනා පල්ලිය සහ සුඛෝපභෝගී සුක් එකක් ඇතුළත් වේ. නැඟෙනහිර දෙසින්, පුරාණ කාර්තේජ් අඩවියේ ඇන්ටෝනින් බාත් සහ අනෙකුත් නටබුන් සහ කාර්තේජ් ජාතික කෞතුකාගාරයේ පුරාවස්තු ද ඇත.