ප්රවර්ගය - ග්රීසිය

ග්‍රීසියේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

නරඹන්නන් සඳහා ග්‍රීසියේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත්. ග්‍රීසිය යනු ගිනිකොනදිග යුරෝපයේ ඊජියන් සහ අයෝනියන් මුහුද පුරා දූපත් දහස් ගණනක් ඇති රටකි. පුරාණ කාලයේ බලපෑම් කළ එය බොහෝ විට බටහිර ශිෂ්ටාචාරයේ තොටිල්ල ලෙස හැඳින්වේ. එහි අගනුවර වන ඇතන්ස්, ක්‍රි.පූ 5 වන සියවසේ ඇක්‍රොපොලිස් බලකොටුව ඇතුළු පාර්ටෙනන් දේවාලය සමඟ වැදගත් සලකුණු තබා ඇත. සැන්ටෝරිනි හි කළු වැලි සිට මයිකොනොස්හි පක්ෂ නිකේතන දක්වා ග්‍රීසිය වෙරළ තීරයන් සඳහා ද ප්‍රසිද්ධය.