ප්රවර්ගය - බෙනින්

බෙනින්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන බටහිර අප්‍රිකානු ජාතියක් වන බෙනින් යනු වොඩුන් (හෝ “වූඩූ”) ආගමේ උපන් ස්ථානයක් වන අතර 1600-1900 පමණ කාලයේ සිට හිටපු ඩහෝමි රාජධානියේ නිවහන විය. ඩහෝමිගේ කලින් අගනුවර වන අබොමී හි Hist තිහාසික කෞතුකාගාරයේ රාජකීය මාළිගා දෙකක් පිහිටා ඇති අතර, රාජධානියේ අතීතය සහ මිනිස් හිස් කබල් මත සිංහාසනයක් සවි කර ඇත. උතුරට පෙන්ඩ්ජාරි ජාතික වනෝද්‍යානය අලි ඇතුන්, හිපපෝ සහ සිංහයන් සමඟ සෆාරි පිරිනමයි.