ප්රවර්ගය - ආර්ජන්ටිනා සංචාරක පුවත්

ආර්ජන්ටිනාවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

ආර්ජන්ටිනාව බොහෝ දුරට දකුණු ඇමරිකාවේ දකුණු අර්ධයේ පිහිටි රටකි. දකුණේ කේතුවෙන් වැඩි කොටසක් චිලී සමඟ බටහිරට බෙදී ඇති අතර උතුරට බොලිවියාව සහ පැරගුවේ, ඊසාන දෙසින් බ්‍රසීලය, නැගෙනහිරින් උරුගුවේ සහ දකුණු අත්ලාන්තික් සාගරය සහ දකුණින් ඩ්‍රේක් මාර්ගය ද මායිම් වේ. 2,780,400 km2 (වර්ග සැතපුම් 1,073,500) ප්‍රධාන භූමි ප්‍රදේශයක් සමඟ.