කාණ්ඩය - සිංගප්පූරුව

සංචාරක හා සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාස්වාදය, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවනතා - සිංගප්පූරුවෙන් ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති.

සංචාරකයින් සහ සංචාරක වෘත්තිකයින් සඳහා සිංගප්පූරු සංචාරක සහ සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සිංගප්පූරුවේ නවතම සංචාරක හා සංචාරක ප්‍රවෘත්ති. සිංගප්පූරුවේ ආරක්ෂාව, හෝටල්, නිකේතන, ආකර්ශනීය ස්ථාන, සංචාර සහ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ නවතම පුවත්. සිංගප්පූරු සංචාරක තොරතුරු. දකුණු මැලේසියාවට ඔබ්බෙන් වූ දූපත් නගර රාජ්‍යයක් වන සිංගප්පූරුව නිවර්තන දේශගුණයක් සහ බහු සංස්කෘතික ජනගහනයක් සහිත ගෝලීය මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයකි. 1830 ගණන්වල සිට ක්‍රිකට් පිටියක් වන පදං හි එහි යටත් විජිත කේන්ද්‍රීය මධ්‍යස්ථාන වන අතර දැන් කොරින්තියේ තීරු 18 කින් යුත් සිටි හෝල් වැනි විශාල ගොඩනැගිලි වලින් වටවී ඇත. සිංගප්පූරුවේ 1820 දී චයිනාටවුන් හි රතු සහ රන්වන් බුද්ධ දත් ධාතු මන්දිරය පිහිටා ඇති අතර එය බුද්ධ දත් වලින් එකක් යැයි කියනු ලැබේ.