හොඳම වටිනාකම එක් රාත්‍රී විවේකයක් සඳහා ඉහළම ගෝලීය නගර

හොඳම අගය එක් රාත්‍රී විවේකයක් සඳහා ඉහළම ගෝලීය නගර
හොඳම අගය එක් රාත්‍රී විවේකයක් සඳහා ඉහළම ගෝලීය නගර
ලියන ලද්දේ හැරී ජොන්සන්

මෙම අධ්‍යයනය මගින් ලොව පුරා ජනප්‍රියම නගර දහයෙන් එක් එක් නගරවල නවාතැන්, නගරය තුළ ප්‍රවාහනය, ආහාර, මධ්‍යසාර පාන සහ පාරිතෝෂික සඳහා සම්බන්ධ වියදම් විමර්ශනය කරන ලදී.

සංචාරක විශේෂඥයින් මෑතකදී එක් පුද්ගලයෙකුට එක් රාත්‍රියක නවාතැන් ගැනීම සඳහා ලොව පුරා වැඩිපුරම සංචාරය කරන ගමනාන්ත දහය අතර වඩාත්ම ලාභදායී නගර තීරණය කිරීම සඳහා පර්යේෂණයක් සිදු කරන ලදී.

මෙම විශේෂඥ විශ්ලේෂණයට මධ්‍යම මට්ටමේ හෝටලයක කාමරයක මධ්‍ය මිල, දැරිය හැකි අවන්හලක උදේ ආහාරය, දිවා ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය සඳහා සාමාන්‍ය පිරිවැය, මධ්‍යසාර පාන සඳහා සාමාන්‍ය වියදම්, දේශීය ප්‍රවාහනය සඳහා වන සාමාන්‍ය වියදම් සහ සාමාන්‍ය තක්සේරු කිරීම ඇතුළත් විය. ඉඟි සහ පාරිතෝෂික සඳහා වියදම් කළ මුදල.

මෙම සාධක මත පදනම්ව, විස්තීරණ පිරිවැය ඇගයීමක් සිදු කරන ලද අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සෑම නගරයක්ම අඩුම මිලේ සිට මිල අධිකම දක්වා ශ්‍රේණිගත කිරීමක් සිදු කරන ලදී.

අධ්‍යයනයේ තීරනාත්මක සොයාගැනීම්වලට අනුව, විශේෂඥයන් විසින් ලොව පුරා වැඩිපුරම සංචාරය කරන නගර දහය අතරින් වඩාත්ම අයවැය-හිතකාමී නගරය වන්නේ බර්ලින් බව තහවුරු කර ඇති අතර, එක් රාත්‍රී නගර විවේකයක් තනි පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 266 කි.

  1. බර්ලින් - මුළු පිරිවැය: $266

බර්ලින්, ජර්මනියේ අගනුවර, ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය නගර අතර එක් රාත්‍රියක විවේකයක් සඳහා හොඳම වටිනාකම පිරිනමයි. බර්ලිනයේ එක් රාත්‍රියක නවාතැන් ගැනීම සඳහා මුළු වියදම එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 266 කි. අනෙකුත් නගර හා සසඳන විට, බර්ලිනයේ මධ්‍යම මට්ටමේ ද්විත්ව නේවාසික කාමරයක් සඳහා ඩොලර් 138 ක අවම මධ්‍යස්ථ පිරිවැය ඇත. කෙසේ වෙතත්, බර්ලිනයේ අයවැය අවන්හල්වල ආහාර සාපේක්ෂව මිල අධික වන අතර එහි මිල ඩොලර් 56 කි. මීට අමතරව, බර්ලිනයේ දිනකට සාමාන්‍ය දේශීය ප්‍රවාහන පිරිවැය ඩොලර් 19 කි.

  1. මැඩ්රිඩ් - මුළු පිරිවැය: $298

ස්පාඤ්ඤයේ අගනුවර මැඩ්රිඩ් දෙවන වඩාත් ආර්ථිකමය සහ ජනප්‍රිය ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇත. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ද්විත්ව පදිංචි කාමරයක තනි රාත්‍රියක නවාතැන් ගැනීම සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුට මුළු මුදල ඩොලර් 298 කි. සමීක්ෂණය කරන ලද නගර අතරින්, මැඩ්රිඩ් එවැනි නවාතැන් සඳහා ඩොලර් 167 ක තුන්වන අඩුම මධ්යන්ය මිල ලබා දෙයි. මීට අමතරව, උදේ ආහාරය, දිවා ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය ඇතුළුව අයවැය අවන්හල්වල ආහාරවල මිල ඩොලර් 37 කි. තවද, දවස පුරා දේශීය ප්‍රවාහනය සඳහා සාමාන්‍ය වියදම ඩොලර් 20 කි.

  1. ටෝකියෝ - මුළු පිරිවැය: $338

ජපානයේ අගනුවර ලෙස ක්‍රියා කරන ටෝකියෝ නගරය ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්ත අතර තුන්වන වඩාත්ම ආර්ථිකමය ලෙස ශ්‍රේණිගත කරයි. එක් පුද්ගලයෙකුට තනි රාත්‍රියක නවාතැන් සඳහා වන වියදම ඩොලර් 338 කි. දැරිය හැකි මිල අනුව, මධ්‍යම මට්ටමේ හෝටලයක ද්විත්ව පදිංචි කාමරයක් සඳහා ඩොලර් 155 ක මධ්‍ය මිලක් වැය වන අතර, මෙම ලැයිස්තුවේ දෙවන ස්ථානය සුරක්ෂිත කරයි. මීට අමතරව, උදේ ආහාරය, දිවා ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය ඇතුළුව අයවැය අවන්හල්වල ආහාරවල පිරිවැය ඩොලර් 38 කි. තවද, දිනකට දේශීය ප්‍රවාහනය සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 18 ක් වන අතර එය අනෙකුත් නගර හා සසඳන විට දෙවන අඩුම මිල විකල්පය බවට පත් කරයි.

  1. බාර්සිලෝනා - මුළු පිරිවැය: $340

ස්පාඤ්ඤයේ බාර්සිලෝනා සිව්වන හොඳම වටිනාකමින් යුත් නගරය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 340 බැගින් එක් රාත්‍රියක නිවාඩුවක් පිරිනමයි. රාත්‍රියක් සඳහා මධ්‍යම මට්ටමේ ද්විත්ව පදිංචි කාමරයක් සඳහා මධ්‍ය මිල ඩොලර් 208 කි. මීට අමතරව, අයවැය-හිතකාමී අවන්හලක දිනකට වටිනා ආහාර වේලක් භුක්ති විඳීමට ඔබට ඩොලර් 35 ක් වැය වන අතර, බාර්සිලෝනාහි දිනකට සාමාන්‍ය දේශීය ප්‍රවාහන වියදම් ඩොලර් 21 කි.

  1. ඇම්ස්ටර්ඩෑම් - මුළු පිරිවැය: $374

ඉහළම දැරිය හැකි ජනප්‍රිය නගර පහ අතරට නෙදර්ලන්තයේ අගනුවර ඇතුළත් වේ, එහිදී එක් රාත්‍රියක සංචාරයක් එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 374 කි. මධ්‍යම පරාසයේ ද්විත්ව පදිංචි කාමරයක, එක් රාත්‍රියක් සඳහා මධ්‍යස්ථ පිරිවැය ඩොලර් 221 කි. මීට අමතරව, බජට් අවන්හලක උදේ ආහාරය, දිවා ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය සඳහා වැය වන මුදල ඩොලර් 47ක් වන අතර, දිනකට දේශීය ප්‍රවාහනයේ සාමාන්‍ය පිරිවැය ඩොලර් 21කි.

  1. රෝමය - මුළු පිරිවැය: $383

ඉතාලියේ අගනුවර වන රෝමය, හයවන වඩාත්ම දැරිය හැකි සහ ජනප්‍රිය ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, එක් රාත්‍රියක නවාතැන් ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 383 කි. එපමනක් නොව, නගරය තුන්වන ඉහළම ආහාර වියදම් ගැන පුරසාරම් දොඩයි, අයවැයට හිතකර ආපන ශාලාවක ආහාර වේල් තුනක් ඩොලර් 51 ක් වේ.

  1. ලන්ඩන් - මුළු පිරිවැය: $461

එක්සත් රාජධානියේ අගනුවර වන ලන්ඩන්, හත්වන වඩාත්ම දැරිය හැකි නගරය ලෙස ශ්‍රේණිගත කර ඇති අතර, එක් රාත්‍රියක නවාතැන් සඳහා වන වියදම එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 461 කි. ලන්ඩනය තුන්වන වඩාත්ම ආර්ථිකමය මධ්‍යසාර මිල ගණන් ගැන ද පුරසාරම් දොඩන අතර, එක් රාත්‍රියක නවාතැන් ගැනීම සඳහා පුද්ගලයෙකුට මධ්‍යසාර පාන සඳහා සාමාන්‍ය වියදම ඩොලර් 27 කි.

  1. ඩුබායි - මුළු පිරිවැය: $465

ඩුබායි ජනප්‍රිය ගමනාන්ත අතර අටවන වඩාත්ම අයවැය-හිතකාමී නගරය ලෙස ශ්‍රේණිගත කරයි, එහිදී එක් රාත්‍රියක නවාතැන් සඳහා එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 465 ක් ලැබේ. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ද්විත්ව නේවාසික කාමර සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නගරය මිල අධිකම එකක් වීම සඳහා දෙවන ස්ථානය හිමිකරගෙන ඇති අතර, එක් රාත්‍රියක නවාතැන් ගැනීම සඳහා සාමාන්‍ය පිරිවැය ඩොලර් 340 කි.

  1. පැරිස් - මුළු පිරිවැය: $557

ලැයිස්තුවේ පැරිස් දෙවන ස්ථානයේ සිට අවසාන ස්ථානයේ පසුවන අතර, එක් රාත්‍රියක නවාතැන් ප්‍රමාණය පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 557 කි. දිනකට එක් පුද්ගලයෙකුට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 84 ක් වන දෙවන ඉහළම විනෝදාස්වාද වියදම් නගරය දරයි.

  1. නිව් යෝර්ක් - මුළු පිරිවැය: $687

නිව් යෝර්ක් නගරය හොඳම දස දෙනාගේ ලැයිස්තුව සම්පූර්ණ කරයි, එහිදී එක් රාත්‍රියක නවාතැනක් එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 687 කි. නගරයේ මිල අධිකම මධ්‍යම මට්ටමේ ද්විත්ව පදිංචිය සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත, එක් රාත්‍රියක නවාතැන් මිල ඩොලර් 350 ක් සහ වඩාත්ම මිල අධික විනෝදාස්වාද විකල්පයන් සමඟ සාමාන්‍ය දෛනික වියදම පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 180 කි.


WTNඑක්වන්න | eTurboNews | eTN

(eTN): හොඳම වටිනාකම එක් රාත්‍රී විවේකයක් සඳහා ඉහළම ගෝලීය නගර | නැවත තැපැල් බලපත්‍රය අන්තර්ගතය පළ කරන්න


 

කර්තෘ ගැන

හැරී ජොන්සන්

හැරී ජොන්සන් පැවරුම් කර්තෘ ලෙස කටයුතු කර ඇත eTurboNews වසර 20 කට වැඩි කාලයක් සඳහා. ඔහු හවායි හි හොනොලුලු හි ජීවත් වන අතර ඔහු මුලින් යුරෝපයේ සිට ඇත. ඔහු ප්‍රවෘත්ති ලිවීමට සහ ආවරණය කිරීමට ප්‍රිය කරයි.

දායකත්වය
දැනුම් දෙන්න
අමුත්තන්ගේ
0 අදහස්
පේළිගත ප්‍රතිපෝෂණ
සියලුම අදහස් බලන්න
0
ඔබේ අදහස් වලට කැමතිද, කරුණාකර අදහස් දක්වන්න.x
බෙදාගන්න...