ප්රවර්ගය - කෙන්යාව

කෙන්යාවේ ප්‍රවෘත්ති - සංචාරක, සංචාරක, විලාසිතා, විනෝදාත්මක, සූපශාස්ත්‍ර, සංස්කෘතික, සිදුවීම්, ආරක්‍ෂාව, ආරක්‍ෂාව, ප්‍රවෘත්ති සහ ප්‍රවණතා.

කෙන්යාවේ සංචාරක සහ සංචාරක පුවත් නරඹන්නන් සඳහා. කෙන්යාව යනු ඉන්දියානු සාගරයේ වෙරළ තීරය සහිත නැගෙනහිර අප්‍රිකාවේ රටකි. එය සැවානා, ලේක්ලන්ඩ්ස්, නාට්යමය මහා රිෆ්ට් නිම්නය සහ කඳුකර කඳුකරය ආවරණය කරයි. සිංහයන්, අලි ඇතුන් සහ රයිනෝ වැනි වන ජීවීන්ගේ නිවහන ද වේ. අගනුවර වන නයිරෝබි සිට සෆාරි වරුන් වාර්ෂික වනජීවී සංක්‍රමණ සඳහා ප්‍රසිද්ධ මාසායි මාරා රක්ෂිතය සහ ටැන්සානියාවේ මීටර් 5,895 ක උසකින් යුත් අම්බොසෙලි ජාතික උද්‍යානය නැරඹීමට පැමිණේ. කිලිමන්ජාරෝ.